polifonja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Szkieletem rozprawy jest rozbiór zasadniczych składników, występujących w każdym przedmiocie, zaliczanym do literatury. Autor uważa dzieło literackie za twór wielowarstwowy. Poszczególne warstwy różnią się od siebie materjałem oraz rolą w całości. Każda z nich jest dostrzegalna, posiada pewne własne cechy i odrębności, wszystkie zaś łączą się w zwartą całość, nadając dziełu charakter polifonji. Dzieło literackie zawiera cztery takie warstwy: 1) warstwę brzmień słownych i opartych na nich obrazów dźwiękowych; 2) znaczeń; 3) przedmiotów i ich losów i wreszcie 4) warstwę ,,aspektów", w których się przedmioty objawiają. Wiązadła myślowe nadają jednolitość wszystkim pierwiastkom, które...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonista - Polonista (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo
 • K Chrystjanja
 • K Toskanja
 • K Melanja
 • K kasztelanja
 • K manja
 • K grafomanja
 • K politykomanja
 • K megalomanja
 • K anglomanja
 • K pismomanja
 • K kleptomanja
 • K podróżomanja
 • K Germanja
 • K Kampanja
 • K kampanja
 • K Szampanja
 • K kompanja
 • K Hiszpanja
 • K geranja
 • K Pomeranja
 • K tyranja
 • K litanja
 • K Brytanja
 • K Maurytanja
 • K Ifigenja
 • K Eugenja
 • K Armenja
 • K nenja
 • K neurastenja
 • K georginja
 • K linja
 • K opinja
 • K kalumnja
 • K Macedonja
 • K Leonja
 • K kalafonja
 • polifonja
 • K symfonja
 • K kakofonja
 • K agonja
 • K begonja
 • syngonja
 • K kosmogonja
 • K pelargonja
 • K Jonja
 • K Lakonja
 • K Frankonja
 • K lewkonja
 • K Bolonja
 • K Kolonja
 • K kolonja
 • K Apolonja
 • K hegemonja
 • K harmonja
 • K filharmonja
 • K fisharmonja
 • K dysharmonja
 • K symonja
 • K kanonja
 • K Panonja
 • K Bononja
 • K Japonja
 • K Laponja
 • K ironja
 • K Saksonja
 • K Liwonja
 • K piwonja
 • K gubernja
 • K Kalifornja
 • K unja
 • K komunja
 • K Rumunja
 • K Sardynja