polifosforowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mało czynną chemicznie, wykazuje dużą skłonność do kondensacji. Przez odwodnienie daje kw. polifosforowe, np. kw. pirofosforowy H,P207, kw. trójfosforowy H5P3O10 i spolimeryzowane kw. metafosforowe (HP03)„. Otrzym.: 1) 	przez działanie rozc. kw. siarkowym na orto- fosforan trójwapniowy (Ca3(P04)2 + 3H2S04 ->...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bańkowski, Witold et al. 1969. Encyklopedia techniki. Materiałoznawstwo, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.