polifunkcjonalista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Sednem sporu o funkcje języka jest pytanie, czy język jest „urządzeniem” jedno-, czy też wielofunkcyjnym. Spór ten toczy się pomiędzy monofunkcJonalistami, którzy twierdzą, że wszystkie użycia języka można sprowadzić do komunikatywnej funkcji języka (przekazywanie informacji) i polifunkcjonalistami, których zdaniem język, oprócz funkcji komunikatywnej, posiada nieokreśloną ilość innych funkcji, które nie mogą być do niej zredukowane (np. Kainz, 1954: 174n.)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SSem - Studia Semiotyczne (Wrocław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo