polifunkcjonalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zagadnienie tzw. pragmatycznych kanałów interpretacji zdań wieloznacznych ma kapitalne znaczenie dla nauki języków obcych. Gramatyka konfrontatywna powinna opisać wszystkie typy wieloznacznego, czyli ściślej się wyrażając, polifunkcjonalnego sformalizowania na płaszczyźnie sygnałowej płaszczyzny y. To samo powinna robić gramatyka kontrastywna o celach praktycznych. Natomiast gramatyka dydaktyczna, oparta na bazie konfrontatywnej, powinna podawać jedynie kanały mające w danym języku znaczenie pragmatyczne, to znaczy z punktu widzenia socjolingwistycznego rzeczywiście używane. Jak już wyżej powiedziałem, umysł nasz na płaszczy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zabrocki, Ludwik 1980. U podstaw struktury i rozwoju języka. At the Foundation of Language Structure and Development, Warszawa ; Poznań : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.