polifunkcyjność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przez wykraczanie daleko poza główne —► funkcje harmoniczne, chętne stosowanie połączeń paralelnych (—► paralelizm), akordów specyficznie alterowanych (—► alteracja) i wieloznacznych (-* polifunkcyjność), wskazując tym drogę do silnego odkonwencjonalizowania harmoniki eur. W zakresie formy dał wzory konstrukcji swobodnej a logicznej, pozostającej całkowicie na usługach treści wyrazowych (nieliterackich); stworzył nowy w zakresie muzyki instrumentalnej, typowo romantyczny gatunek ballady (g-moll, F-dur, As-dur, f-moll); gatunki klasyczne i wczesnoromantyczne albo dostosował do nowych założeń (ronda, wariacje) lub rozwinął (koncerty f-moll i e-moll, nokturny, walce), albo przekształcił wyrazowo (sonaty b-moll i h-moll, scherza h-moll, b-moll, cis moll i E-dur, Fantazja f-moll, Kołysanka, Barkarola), zmienił ich funkcję (etiudy, preludia) lub awansował (wykształcenie poloneza i mazurka w poematy taneczne, dające kwintesencję stylu nar. w...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.