polifurkacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „zawodowego nachylenia” stawiany był problem „organicznego związku” przedmiotów ogólnokształcących z rozmaitymi wariantami profesjonalizacji szkoły średniej. Nieco później sprawa podziału szkół na ogólnokształcące i zawodowe znalazła swoje odbicie w organizacji 7-letnicłf szkół przyfabrycznych i szkół dla młodzieży wiejskiej. Sprawa polifurkacji radzieckiej szkoły ogólnokształcącej podnoszona też była w końcu lat trzydziestych. Wojna uniemożliwiła realizację tych zamierzeń. Obecnie zagadnienie nauczania zróżnicowanego w zakresie szkoły ogólnokształcącej znowu staje się aktualne w związku z wprowadzeniem do szkoły średniej nauczania produkcyjnego zgodnie z Ustawą „O umocnieniu związku szkoły z życiem i dalszym rozwojem systemu oświaty ludowej w ZSRR”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.