poligamiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) «górne piętro dla ptaków, dolne dla szczurów». Nie jest to jednak wyłącznie dom muzułmański, chociaż niewątpliwie nakazy socjalne Koranu przyczyniły się do utrzymania tej formy; w podobny sposób wyobrażać sobie można dom grecki czy rzymski, a nawet każdy dom rodziny poligamicznej, gdyż poligamja łączy się zawsze z izolacją kobiet (nawet mormoni w tych czasach, fgdy żyli jeszcze w wielożeństwie, stworzyli specjalny typ domu w Salt Lakę City, który zresztą już dziś należy do przeszłości). Niezależnie jednak od rozważań socjo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bystroń, Jan Stanisław 1928. Wspomnienia syryjskie. Bejrut – Palmira – Damaszek, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.