poligeneza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tak więc w zupełnym i chaotycznym pomieszaniu wyników procesów krzyżowania się, zlewania i zapożyczania raz jeszcze szpetnie ujawniła się cała wadliwość i antyhistoryczność „nowej” nauki o języku. Bezpodstawnym okazał się również prostolinijny schemat rozwoju języków od pierwotnej mnogości do jednego, gdyż schemat ten odpowiada nie marksistowskiemu pojęciu historycznego rozwoju społeczeństwa, ale reakcyjnej „teorii” poligenezy w antropologii i antymarksistowskiej koncepcji samego Marra, który twierdził, że mowa pierwotna była mową ręczną, a następnie ludzie władający taką mową rozeszli się po całej kuli ziemskiej i niezależnie jedni od drugich tworzyli różne języki, genetycznie ze sobą nie związane. Tymczasem ludzie rozeszli się w różne strony już posiadając język dźwiękowy — stąd pochodzi wielość języków genetycznie ze sobą związanych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lewicka, Halina (red.) 1953. Z zagadnień językoznawstwa ogólnego. Zbiór artykułów z czasopiśmiennictwa radzieckiego, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.