poligeniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) MORTON [mo:rtn] Samuel George, ur. 26 I 1799, zm. 15 V 1851, amer. lekarz i przyrodnik; prof. anatomii w Filadelfii; zajmował się zoologią, paleontologią i geologią, gł. jednak antropologią, a w jej zakresie — kraniologią (Crania Americana 1839, Crania Egiptiaca 1844); w pracach swych przedstawił klasyfikację ras ludzkich, reprezentował poglądy poligeniczne; podał także systematykę pomiarów i obserwacji czaszki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.