poligenowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zasady prawa Mendla omówiliśmy krótkości w rozdziale o grupach krwi. Mogliśmy podać przykłady najprostsze, ponieważ grupy krwi przekazują się jako jednostki dziedziczne, jako cechy monogenow e. W większości przypadków jedna cecha klinicznie uchwytna zależy od wielu genów, jest cechą poligenową. Grupy krwi występują zawsze, jeżeli odpowiednie geny znajdują się w plazmie zarodkowej. Wystąpienie grupy wnarządach i ślinie zależy od genów dodatkowych, które nazwano S i s. Dla większości cech geny niekoniecznie się realizują, ich przebojowość (Penetranz), jak widać z badań nad bliźniętami, nie musi być jednakowa. Również wyrazistość genów (Expressivität) należy uważać za zjawisko sui g iuris...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hirszfeld, Ludwik 1949. Immunologia ogólna, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.