poliginia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rodziny zależą od wielu czynników. Struktura rodziny i jej wewnętrzna organizacja może zależeć od typu małżeństwa. Znamy małżeństwa monogamiczne i poliginiczne. Monogamia jest związkiem między jednym mężczyzną a jedną kobietą. Poliginia może występować w postaci poligamii czyli małżeństwa jednego mężczyzny z kilku kobietami, lub w postaci poliandrii czyli małżeństwa jednej kobiety z kilku mężczyznami. Poli...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szczepański, Jan 1970. Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.