poliglicyna

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zainteresowanie wpływem jonów na molekuły amidów jest spowodowane przede wszystkim spostrzeżeniem, że niektóre sole nieorganiczne modyfikują konformację makromolekuł biologicznych takich jak polipeptydy czy proteiny [72,7^* 1 tak na przykład bromek litowy indukuje mutarotację poliproliny [72,73] , a także zmienia konformację poliglicyny [73] . Roztwory elektrolitów w najprostszych, ciekłych amidach, takich jak formamid, N-metyloformamid, N-metyloacetamid czy N,N-dimetyloformamid, są traktowane jak układy modelujące fragmenty peptydowe makromolekuł biologicznych oddziałujących z jonami...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bukowska, Jolanta 1986. Spektroskopia oscylacyjna roztworów amidowych, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.