poliglotyzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Trzeba witać takie przekłady z radością, gdy się zjawią, ale liczyć na nie trudno. Natomiast przekłady prozą mogą być dzielnym środkiem planowej gospodarki kulturalnej. Toteż uważam, że powinno się przełamać bezwzględne uprzedzenie do nich, nawet gdy chodzi o przekłady z obcych języków na polski, mimo iż poliglotyzm polskich pisarzy oraz gibkość naszego języka zdają się dawać stosunkowo dobre widoki na przekłady wierszem. Tym bardziej trzeba brać w rachubę prozę, gdy chodzi o przekłady polskiej poezji na języki obce, o tzw. propagandę... Oczywiście wciąż myślę o prozie poetów..."...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rusinek, Michał (red.) 1955. O sztuce tłumaczenia. Praca zbiorowa, Wrocław : Zakład im. Ossolińskich
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.