poligonalnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Młodszym od wszystkich wyżej opisanych jest kościół w Długiej Kościelnej pod Okuniewem, pobudowany ok. 1630 r. Aczkolwiek powstał już u progu baroku, stanowi b. istotne, charakterystyczne dla czasów Odrodzenia, ogniwo w rozwoju form i metod budownictwa drewnianego na Mazowszu. Układ rzutu poziomego z poligonalnie zakończonym prezbiterium, wysmukła sylweta budynku, jak i storczykowa konstrukcja wieszarów dachowych noszą jeszcze piętno tradycji gotyckich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.