poligonowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jeżeli sieć ciepłownicza jest bezkanałowa, obecnie coraz częściej stosowana ze względu na trwałość i niższe koszty, to przewód wraz z izolacją i pancerzem ochronnym (tuleją) wykonuje się fabrycznie lub poligonowo, a następnie wprost zakopuje w grunt, podobnie jak przewód gazowy lub wodociągowy. Zwykle są to odcinki o długości do 8 metrów przywożone na budowę i tu łączone ze sobą...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gasiński, Tadeusz, Pieskow, Igor 1973. Ogrzewnictwo i wietrzenie,Warszawa : PWSZ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.