poligraf-wydawca

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Praca Filipa Trzaski — doświadczonego poligrafa-wydawcy i autora publikacji fachowych — stanowi bowiem zwięzły i systematyczny, a przy tym popularny wykład zagadnień związanych ze wszystkimi fazami procesu wydawniczo-poligraficznego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Trzaska, Filip 1967. Podstawy techniki wydawniczej, Warszawa : Wyd. Związkowe CRZZ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.