poligraficznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 3 Pieczat’ w SSSR w 1970 g. Moskwa 1971, s. 53. Warto tu nadmienić, że informator ten za jednostkę statystyczną produkcji wydawniczej uważa nie — jak to czyni się w Polsce — „tytuł”, lecz „wydanie” (izdanije) — każdą poligraficznie odrębną książkę lub broszurę, wydrukowaną z jednego składu, a więc każdy odrębny poligraficznie tom czy część utworu we wszystkich wydaniach, wznowieniach, przekładach czy przeróbkach (gdy „tytuł” — to każdorazowe wydanie całości dzieła, jednoiub wielotomowego, stanowiącego samoistną jednostkę wydawniczą i czytelniczą)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wiśniewski, Grzegorz 1980. Polsko-radzieckie stosunki kulturalne w latach siedemdziesiątych. Współpraca kultur artystycznych, Poznań : Wyd. Poznańskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.