poligraficzno-papierniczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jest to ogromny dorobek ilościowy, a jeśli jeszcze dodać 72 obcojęzyczne pisma z nauk humanistycznych — uzyskamy zaiste imponujący obraz wzrostu ilości autorów i możliwości poligraficzno-papierniczych naszego kraju... Z punktu widzenia rozwoju naukowego samych autorów wykorzystanie szans publikacji stwarza fakty z reguły pozytywne, pod warunkiem spełniania określonych wymogów. Otóż wspomniane wyżej możliwości wytworzyły jednak w zakresie piśmiennictwa filozof iczno-teoretycznego przynajmniej częściowo negatywne następstwa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.