poligraficzno-wydawniczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stwach tzw. zachodniej demokracji, gdzie nie ma instytucji c., istnieje daleko posunięta koncentracja środków ekonomiczno-technicznych (baza poligraficzno-wydawnicza, emisyjna) w rękach klas eksploatatorskich, która w połączeniu z rozbudowanym systemem represji bezpośrednich i pośrednich oraz nacisków eliminuje (lub usiłuje zepchnąć na margines) postępowe treści klasowe, opozycyjne wobec burżuazyjnego państwa. Skala ich rozpowszechnienia zależy więc...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łopatka, Adam (red.) 1970. Słownik wiedzy obywatelskiej, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.