poligyniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) strukturę m. rozróżnia się m. monogamiczne (—*■ monogamia), tj. związek jednego mężczyzny z jedną kobietą, m. poligamiczne (—► poligamia), obejmujące zarówno m. poligyniczne, tj. związek jednego mężczyzny z kilkoma kobietami, jak i m. poliandryczne, tj. związek jednej kobiety z kilkoma mężczyznami (choć termin „poligamia” odnosi się zwykle do poligynii) oraz m. grupowe, tj. związek kilku mężczyzn...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.