polihistoria

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ko nauka usamodzielniła się h. ostatecznie w czasach oświecenia, wtedy też objęła swymi badaniami całe społeczeństwo, bądź w przekroju państwa i narodu, bądź jako h. ludzkości — polihistoria. W związku z różnymi systemami filoz. powstały rozmaite ujęcia historiozoficzne procesu dziejowego (—> historiozofia) —teorie cykliczne, idealistyczna dialektyka dziejów (G.W. He...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.