polihistoryczka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pod koniec życia Pannenkowa zupełnie odsunęła się od jakiejkolwiek praktycznej pracy politycznej. Niemniej żywo interesowała się nadal sytuacją polityczną, społeczną, ekonomiczną i kulturalną w naszym kraju oraz na całym świecie. Była bowiem z wykształcenia oraz z zamiłowania wielką polihistoryczką. Pisywała w „Przeglądzie Powszechnym”, organie oo. jezuitów, gdzie m.in. zamieściła artykuł o wierszu Juliusza Słowackiego „Testament mój”. W „Życiu i Myśli”, gdy redaktorem tego czasopisma był Aleksander Rogalski, opublikowała studium o Hamlecie. Drukowała parę artykułów w „Tygodniku Powszechnym”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Więź - Więź (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.