polihistoryk

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) razy wydobytego tu na jaw po raz pierwszy. Nieobecnych rzeczywiście spośród znaczniejszych niewielu się nawija: może Malczewski, może Fredro (w ogóle dla komediopisów autor mniej się wydaje łaskaw), może Korzeniowski, w sumie powiadam: niewielu. Już przygodne wejrzenie pod okładki odsłoni nam właściwe tu określenie. Kryżanowski to polihistoryk literatury, wszelkiej w tym zakresie pełen sejencji. Pracownik tego pokroju i charakteru, dawniej częstszy, im bliżej ku naszym czasom, tym bardziej zanika na rzecz zróżnicowań specjalistycznych. U nas ostatnio...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pigoń, Stanisław 1969. Wiązanka historycznoliteracka. Studia i szkice, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.