polihydroksyaldehyd

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pentozy C5H10O5, cukry proste zawierające 5 atomów tlenu w cząsteczce. Są to polihydroksyaldehydy — aldopentozy, o wzorze HOCH2(CHOH)3CHO, bądź polihydroksyketony — ketopentozy, np. ketoksyloza CH2OH(CHOH)2COCH2OH...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brzeziński, Jan et al. 1990. Ilustrowana encyklopedia dla wszystkich. Chemia, wyd. 2 zmien., Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.