poliideowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Są umysły rozproszone i są skupione na jednej sprawie. Jedni mogą się zajmować, przejmować i cieszyć wieloma rzeczami, mają wiele upodobań, zainteresowań, zamiłowań, są poliideowi i poliemocjonalni. Inni natomiast mają takie usposobienie, że gdy przejmą się jedną sprawą, reszta świata przestaje dla nich istnieć; jedno uczucie opanowuje całą ich świadomość, staje się ich namiętnością; gdy są przejęci miłością, zapominają o interesach, gdy przejęci interesami, zapominają 0 miłości, są zawsze monoideowi i monoemocjonalni...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tatar­kie­wicz, Władysław 1965. O szczęściu, wyd. 4, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.