poliizobutylen

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) na, gł. na ścieranie Podeszwowe i obuwiowe kauczuk naturalny, styrenowy, butadienowy, régénérât sadza, kaolin, zmiękczacze duża sprężystość, giętkość, wytrzymałość na ścieranie, odporność na starzenie Impregnacyjne kauczuk naturalny, poliizobutylen antyutleniacze, stabilizatory dobra przyczepność, mała wrażliwość na światło, odporność na starzenie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.