poliizopren

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rodzaje k. syntetycznych: w ZSRR (1932-33) — sodowy polimer butadienu zwany SKB, w USA (1931) — neopren, polimer chloroprenu i tiokol A — produkt kondensacji dwuchloroetanu z wielosiarczkiem sodu, w Niemczech (1935) — buna 85 i 115; w Polsce opierając się na metodzie Lebiediewa, opracowano sposób otrzymywania sodowego polimeru butadienu — keru i uruchomiono jego produkcję 1937 w Dębicy. W latach 1954-56 otrzymano po raz pierwszy syntetyczny poliizopren o układzie cis i prawidłowej budowie łańcuchowej, w której mery powiązane są ze sobą w pozycjach 1,4; produkt ten został wypuszczony na rynek pod nazwami handl. ameripol SN i coral-kauczuk; ma on właściwości niemal identyczne jak k. naturalny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.