poliizoprenowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ton kauczuku naturalnego, a zatem ten ostatni stanowił 45°/o ogółu produkcji, podczas gdy w 1954 r. — 70%. Wewnętrzna struktura produkcji kauczuków syntetycznych była w 1965 r. następująca: kauczuk butadienowo-styrenowy — 68%, polibutadienowy — 10,1%, butylowy — 7,5%, neoprenowy — 5,6%, buna N — 4,2%, poliizoprenowy — 3,2% i etylowo-propylenowy — 1,4%. Do 1970 r. najszybciej rozwijać się będzie produkcja kauczuków stereospecyficznych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Taubman, Jerzy, Blum, Aleksander 1967. Ropa naftowa w świecie współczesnym, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.