polijon

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Lit. 15 polielektrolity — ogólna nazwa polimerów, które w wodzie i innych polarnych środowiskach wyst. w postaci dodatnio lub ujemnie naładowanych polijonów. Grupy jonotwórcze są połączone z łańcuchem polimeru. P. odszczepiające kationy mają następujące grupy: sulfonową —S03H, karboksylową —COOH, fosfonową —PÓ(OH)?, hydroksylową —OH (z fenolu). P...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bańkowski, Witold et al. 1969. Encyklopedia techniki. Materiałoznawstwo, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.