polikarboksylowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) aromatyczne, zawierające grupę hydroksylową bezpo¬ średnio przy atomie węgla w pierścieniu aromatycznym (jak w —► fenolach). H. mogą zawierać różne liczby grup -OH i grup karboksylowych -COOH w cząsteczce; istnieją więc monohydroksykwasy i polihydroksykwasy oraz h. polikarboksylowe. Położenie grup -OH względem grup karboksylowych, mające wpływ na własności chem. związku, oznacza się w alkoholokwasach literami gr. a-, 0-, y- itd., np.:...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.