polikardiograficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zapisy polikardiograficzne można uzyskiwać u kobiet ciężarnych już w 10—12 tygodniu ciąży. Ze względu na duży poziom zakłóceń krzywej zapisu ocena ekg płodowego jest przeważnie ilościowa, to znaczy ocenia się częstość skurczów, a nie jakość krzywej. Analiza samej krzywej ekg możliwa jest przy zapisach bezpośrednio od płodu (elektroda wprowadzona do jamy macicy lub zapis bezpośredni w przebiegu cięcia cesarskiego)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ostrowski, Kazimierz, Krassowski, Tadeusz, Pieńkowski, Marek 1972. Embriologia ogólna, wyd. 2, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo