polikauzalność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dokładnie skontrolować. Jako jedna wśród przyczyn występuje również nasze indicatum (badana cecha osobowości), ale jej związek ze wskaźnikiem będzie zawsze (właśnie z racji założenia polikauzalności, gdyż inne jest niedopuszczalne) wyrażał się w prawach statystycznych, a nie ściśle deterministycznych. Z tej racji metodologicznie bardziej uzasadnione będzie stanowisko zakładające, że nie potrafimy wyjaśnić związku przyczynowoskutkowego (u Nowaka sytuacja pierwsza) niż stanowisko zakładające wyłączną zależność odpowiedzi od badanej cechy (sytuacja czwarta)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sanocki, Włodzisław 1976. Kwestionariusze osobowości w psychologii, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.