polikonkretnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Drugi poziom regulacji psychicznej, poziom struktur poznawczych, rozwija się na podstawie oddziaływań informacyjnych. Pełni on trzy podstawowe funkcje. Są to: a) Funkcja integracji napływających informacji, które tworzą sieć poznawczą, będącą reprezentacją tego, co człowieka otacza; w przeciwieństwie do emocji, działających jako osobne elementy (wg K. Obuchowskiego: polikonkretnie), sieć poznawcza działa jako system (hierarchicznie), uogólniając doświadczenie; Reykowski wyróżnia dwie klasy doświadczeń: pochodzące ze świata zewnętrznego oraz te, których źródłem jest sama jednostka (jej dążenia, działania, samoocena) i które zostają uogólnione w modelu własnego „ja”, b) Funkcja koordynacji schematów czynnościowych, których przesłanką jest organizacja informacji nie tylko o tym, jaki świat jest, ale również o tym, jak powinno się w nim działać; informacje te dochodzą do jednostki w postaci wymagań zewnętrznych i w odpowiednich warunkach przekształcają się w wymagania wewnętrzne; c) 	Funkcja motywacyjna: między informacjami zakodowanymi w sieci poznawczej a informacjami dochodzącymi do jednostki może zachodzić relacja dysonansu lub konsonansu, mająca konsekwencje emocjonalne i motywacyjne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Obuchowska, Irena 1976. Dymanika nerwic. Psychologiczne aspekty zaburzeń nerwicowych u dzieci i młodzieży, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo