polikonkretny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mózgu. Zgodnie z teorią Kod-Emocje tegoż autora, funkcjonowanie mechanizmów regulacji psychicznej w warunkach emocji ujemnej powoduje, że proces regulacyjny odbywa się na poziomie kodów polikonkretnych, a więc na tym poziomie, na którym organizacja informacji przebiega według reguł odruchowości warunkowej. Pobudzenie emocjonalne w toku regulacji na poziomie polikonkretnym powoduje wzrost generalizacji. Lęk jest emocją ujemną, której towarzyszy silne pobudzenie. Dlatego lęk jest najbardziej typowym stanem, w którym generalizacja może być tak stabilna i szeroka, że uczenie się obejmie bodźce i reak15 — Dynamika nerwic 225...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Obuchowska, Irena 1976. Dymanika nerwic. Psychologiczne aspekty zaburzeń nerwicowych u dzieci i młodzieży, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.