polikryształ

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jeżeli w krysztale wystąpi nagle naprężenie, to temperatura kryształu zmieni się, wzrastając w częściach ściskanych i spadając w częściach rozciąganych. Ponieważ naprężenia w polikryształach nie są jednorodne, lecz ulegają zmianom od ziarna do ziarna, przeto zmiany temperatury pojawiające się wskutek występowania efektu termosprężystego są również różne w różnych ziarnach. Jeżeli naprężenia zmieniają się dosta...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
W laboratoriach 1966. W laboratoriach fizyków, przeł. S. Ignatowicz et al., Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.