polikrzemowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) H 3C—C—CH 2—CH—CH 3 CH3 W roztworach wodnych i. często ulegają hydrolizie i przechodzą w kwasy proste, np. kwas dwusiarkowy H2S207 H2S207 + H20 - 2 H2S04 Skłonność do tworzenia i. wykazują kwasy tlenowe pierwiastków IV, V i VI grupy układu okresowego. Bardzo liczne polikwasy tworzy kwas krzemowy; od kwasów polikrzemowych wywodzą się krzemiany naturalne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brzeziński, Jan et al. 1990. Ilustrowana encyklopedia dla wszystkich. Chemia, wyd. 2 zmien., Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.