polikultura

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W każdym razie chodziło tutaj jedynie o uzyskanie wystarczającej ilości pożywienia. Upadek handlu skazuje ludzi na życie w maksymalnym odosobnieniu, zmusza ich do produkowania wszystkiego, co jest potrzebne do życia, niezależnie od gruntu i klimatu, a w konsekwencji niezależnie też od opłacalności oraz jakości uzyskiwanych zbiorów. Toteż pewne okolice, które przyroda od dawna skazywała na polikulturę i które my dzisiaj uważamy za upośledzone, wówczas uchodzą za niezwykle uprzywilejowane...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lelong, Charles 1967. Życie codzienne w Galii Merowingów, przeł. E. Bąkowska, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.