polikwidacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Są to w pierwszym rzędzie kredyty gotówkowe dla przedsiębiorstw. Struktura tych kredytów według krajów pochodzenia, wedle wszelkiego prawdopodobieństwa, w przybliżeniu odpowiadała strukturze udziałów w przedsiębiorstwach. Drugim elementem tej pozycji są zobowiązania państwa związane z przejęciem terytoriów po państwach rozbiorowych (tzw. długi polikwidacyjne). A zatem tak wysoka pozycja nie ustalonych zobowiązań nie zmieni ogólnego obrazu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Landau, Zbigniew, Tomaszewski, Jerzy (oprac.) 1964. Kapitały obce w Polsce 1918-1939. Materiały i dokumenty, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.