polilingwistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nań .(porównawcze badanie form, stylów, gatunków prądów literackich). Osobne zagadnienie w tym programie stanowi teoria przekładu, do której szczególnie wiele wdzięcznego materiału dostarcza twórczość pisarzy bi- lub polilingwistycznych tj. polsko-rosyjskich, polsko-rosyjsko-ukraińskich, czy też polsko-ukra...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Janaszek-Ivaničková, Halina 1980. O współczesnej komparatystyce literackiej, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo