polilingwizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) szczyźnie semantycznej. Przejawia się to lip. w używaniu wyrazów w innych nieco znaczeniach, niż one mają w języku ogólnopolskim, w naruszeniu łączliwości składniowo-semantycznej i frazeologicznej wyrazów, w niedostosowaniu stylistycznym wyrazów do kontekstu. Wszystkie te różnice wypływają niewątpliwie z faktu, że młodsze pokolenie inteligencji, żyjąc z dala od żywego nurtu języka ojczystego w kraju i wychowując się w warunkach polilingwizmu, przyswaja język polski tak, jak się przyswaja język obcy, a więc szybciej i łatwiej reguły gramatyczne, o wiele wolniej i trudniej semantyczne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Miodunka, Władysław (red.) 1990. Język polski w świecie. Zbiór studiów, Warszawa ; Kraków : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.