polimeraza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Istotnie, po ogrzaniu „primera” w podanych poprzednio warunkach podwójne spirale DNA ulegają podziałowi, a poszczególne jednołańcuchowe połówki drobin wstępują następnie w reakcję Kornberga. Jednocześnie z pomocą polimerazy DNA przebiega sorpcja komplementarnych fosforanów mononukleotydów na pojedynczym łańcuchu i tworzenie drugiej nici przyszłej podwójnej spirali syntetyzowanej drobiny. W ten sposób niejako sztucznie od...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kuszner, Wiktoryn 1967. Odkrywanie tajników życia. Biopolimery, tłum. Cz. Krepski, T. Kulikowski, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.