polimerobeton

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) O możliwości wykonywania elementów budowlanych, a nawet całych konstrukcji z polimerobetonów, wspomniano w podrozdziale 2.6.3.2. Wysoki koszt stanowi jeszcze główną przeszkodę w ich rozpowszechnieniu. O wadach i zaletach polimerobetonów jako tworzywa konstrukcyjnego oraz 0 perspektywach ich zastosowań pisze Hop [25]...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hueckel, Stanisław 1972. Budowle morskie. T. 1. Wiadomości ogólne, wyd. 2 zaktualiz. i poszerz., Gdańsk : Wyd. Morskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.