polimeryzacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Oprócz omawianych rodzajów izomerii w z.k. występuje jeszcze izomeria polimeryzacyjna (związki o tym samym stechiometrycznym składzie różnią się ciężarami cząsteczkowymi, np.: [Pt(NH3)2Cl2] i [Pt(NHa)4]PtCl4), koordynacyjna (w związkach zawierających zarówno kationy, jak i aniony kompleksowe następuje zmiana rozmieszczania ligandów, np.: [Co(NHa)„][Cr(CN)6]...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.