polimetodyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Realizacja językowego materiału — określonego w programach — w procesie nauczania powinna mieć charakter zróżnicowany, polimetodyczny i obejmować także pozostałe składniki edukacji polonistycznej, tzn. kształcenie literackie i kulturalne oraz doskonalenie dłuższych form wypowiedzi ustnych i pisemnych. Systematyczna praca nad doskonaleniem postaci...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.