polimetylenowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Najprostszem i bezpośredniem sprawdzeniem hipotezy podziału cząsteczki i powstawania jonów dodatnich z pojedynczych grup CH2 i CH% byłoby zbadanie ruchliwości jonów w jednym ze związków grupy węglowodorów polimetylenowych typu Cn II2n, których cząsteczki składają się tylko z grup CHV Wystąpienie jednego rodzaju jonów dodatnich o ruchliwości zgodnej z zależnością doświadczalną (10) cz. I byłoby zupełnem potwierdzeniem tej hipotezy. 105...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Adamczewski, Ignacy 1936. Ruchliwość i rekombinacja jonów w cieczach dielektrycznych w zależności od lepkości cieczy, Warszawa : Wyd. z zapomogi Akademji Nauk Technicznych
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.