polinaftenowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dłuższym ogrzewaniu do temp. 120°C przechodzą w bezwodniki, a następnie subst. nie zmydlające się. Pod względem chem. można je traktować jako kw. polinaftenowe. Od kw. naftenowych różnią się zawartością siarki, większym c. cząst., małą rozpuszczalnością w wodzie soli sodowych i nierozpuszczalnością soli miedziowych w benzynie. K.a. można wydzielić z bitumów przez zmydlanie alkaliami...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bańkowski, Witold et al. 1969. Encyklopedia techniki. Materiałoznawstwo, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.