polineuropatyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mózgu i niedorozwoju umysłowego. (I.W.) hemostatyczny układ -» układ hemostatyczny here and now (ang.) -» „tu i teraz” heredoataxia -> bezwład móżdżkowy dziedziczny heredopathia atactica polyneuritiformis -♦ bezwład polineuropatyczny dziedziczny hermafrodytyzm, dwupiciowość (Hermes i Afrodyta - bogowie greccy, których syn wykazywał tę anomalię), anomalia polegająca na równoczesnym posiadaniu przez danego osobnika cech płciowych męskich i żeńskich. Rozró...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Korzeniowski, Lucjan, Pużyński, Stanisław (red.) 1986. Encyklopedyczny słownik psychiatrii, wyd. 3 popraw. i rozszerz., Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.