polinukleotydowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) WATSÖNA-CRICKA MODEL [m. "otsona kryka], biochem. model budowy przestrzennej kwasu dezoksyrybonukleinowego DNA (—► nukleinowe kwasy), wg ktörcgo cz^steczka DNA jest zbudowana z dwöch lancuchöw polinukleotydowych, ktöre okr?caj^ si? Srubowo dookola siebie tworzqc podwöjnq spiral?; podstawjj te...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.