polisacharyna

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mogą tworzyć glikogen. Zdolność tę posiadają tylko cukry, wywodzące się z alkoholi sześciowartościowych, uzdolnione do fermentacji z drożdżami, wzgl. cukry podwójne (dwusacharydy) i złożone (polisacharyny), o ile w ustroju doznają rozszczepienia (inwersji) na cukry wyżej wymienione. Tylko cukry proste tworzą glikogen — nowy dowód doniosłości budowy tych związków pod względem ich znaczenia fizjologicznego (por. rozdz. 3)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Arthus, Maurice 1922. Podstawy chemji fizjologicznej, przeł. M. Dominikiewicz, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.