poliwektor

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) względem wszystkich wskaźników, tzn. antysymetryczny względem każdej pary wskaźników, nazywa się biwektorem, gdy jest rzędu drugiego, triwektorem, gdy jest rzędu trzeciego, poliwektorem (lub multiwektorem), gdy jest rzędu n. Jeśli poliwektor powstał przez antysymetryzację (—► tensorowy rachunek) iloczynu wektorów, to nazywa się poliwektorem prostym; biwektorem prostym jest np. biwektor baP = u^av^\ Niektórzy autorzy (np. J.A. Schouten) t. o Walencji (p, q) nazywają afinorem, natomiast t. nazywają afinor symetryczny o Walencji (p, 0) lub (0, q)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.